top of page

Nyheiter

Årsmøte og paneldebatt om tilskuddsordning

Oppdatert: 10. feb. 2022


Årsmøtet i Studieforbundet i Oslo 28. mai avdekte heller ikke for 2018 hårreisende ukjente tal i regnskapet eller skapte brennheit debatt. Paneldebatten om den optimale tilskuddsordningen for Studieforbund skapte heller ikke de store motsetningene. Studieforbundene er viktige, rett og slett.


Godt årsmøte

Som tidligere år er det meste på stell og alle vel forlikte. Solveig Torgersen Grinder fra Norges Husflidslag og Tore Friis-Olsen fra Forbundet Kysten orienterte om UNESCO-nominasjon av klinkbåtbygging og bunadsbruk i Norge. Daglig leder, Kjærsti Gangsø, la fram arbeidet med tilrettelegging og integrering, Linda Thiis fra Norges Husflidslag om handlingsplanen, Anne Lise Olsen fra Norsk Amatørteaterforbund la fram regnskap og styreleder Eli Ulvestad losa oss gjennom både årsmelding og årsmøte. Nytt styre i Studieforbundet ser slik ut: Eli Ulvestad (NU), styreleder, Solveig Torgersen Grinder (NH), nestleder, Frode A. Rismyhr (Frilynt), Anne Schiøtz (Slekt og Data) og Anne Lise Olsen (NATF) som styremedlemmer, og Kai Roger Vatne (NU) og Tore Friis-Olsen (Forbundet Kysten) som første og andre vara.


"Den optimale tilskuddsordningen" – hva bør en ny tilskuddsordning stimulere?

I forbindelse med årsmøtet i Studieforbundet arrangerte vi tirsdag 28. mai påfølgende debatt. Vi diskuterte endring i tilskuddsordning til studieforbundene og hva en optimal tilskuddsordning bør stimulere. Espen Kvark Kvernberg, mangeårig regissør for Elvebakkrevyen i Oslo, kulturpersonlighet og organisasjonsmann, loste paneldebatten mesterlig i land.


Panelet var satt sammen av Stortingspolitikerne Hans Fredrik Grøvan, Krf, Nina Sandberg, Ap, Syver Zachariassen, Sp og Odd Einar Dørum, V og Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre. Silje Hjemdal fra Frp måtte dessverre melde avbud tett inntil.

Stor enighet om studieforbundenes verdi

"La kulturen virke", sa Syver Zachariassen fra Sp. "Dere har skapt meg", sa Odde Einar Dørum fra Venstre. Det var stor enighet i panelet om at Studieforbundene gir et stor og veldig viktig bidrag til livslang læring. Studieforbundene er viktige! Dette er et godt utgangspunkt for videre dialog. Panelet mente også at de som best kan definere den optimale tilskuddsordningen er de som har skoene på. Panelet var innstilt på å lytte til studieforbundene i tilpasning av tilskuddsordningen. Tilbakemeldinger fra salen viste et ønske om forutsigbare tilskuddsordninger som er bedre tilpasset frivilligheten. Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø, utfordret politikerne blant annet på å følge nøye på Kompetanse+-ordningen. Den kan fort, slik utviklingen er, bli en tilskuddsordning for komplisert for frivilligheten, med det resultatet at store ressurssenter reiser med hele tilskuddspotten.

Utredningsarbeidet rundt en eventuell deling av tilskuddsordningen mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet er avsluttet, og konklusjonen er at det blir en deling.Tiden fremover blir spennende.


2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page