Modulane i Vevopplæringa

Vi følgjer tett Folkehelseinstituttets sine anbefalingar i høve til Covid-19, og Studieforbundet kultur og tradisjon har som ansvarleg arrangør for Vevopplæringa smittevernreglar som må følgjast.

KURSREKKJE 2021 - 2024
Modul 1 Moglegheiter i veven - innføring og utforsking, 4. - 8. oktober 2021, Rauland

KURSREKKJE 2020 - 2023
Modul 2 Lerret- og lerretsvariantar, 20. - 24. september 2021, Rauland
Modul 3 Kypert og kypertvariantar, våren 2022.

KURSREKKJE 2018 – 2021
Modul 6 Dobbeltvev, 22. - 26. mars 2021, Rauland.Modul 6 er utsett til hausten. Ny dato kjem her.
Modul 7 Bindetrådsteknikkar/ dobbeltsidige bindingar, 11. - 15. oktober 2021, Rauland

Vi gjer merksame på at det her kan bli endringar eller tillegg

Vevopplæringa - støttelitteratur

Modulplan 2018 - 2021
Modulplan 2019 - 2022

Ved å fullføre heile kursrekkja vil du få teoretisk og praktisk innføring i kompetansemåla i læreplanen for handvevarfaget vg3.