Modulane i Vevopplæringa

KURSREKKJE 2019 - 2022
Modul 2 Lerret- og lerretsvariantar 11. - 15. september 2019, Rauland
Modul 3 Kypert og kypertvariantar 18. - 22. mars 2020, Rauland
Modul 4 Sateng og dreiel Veke 39 september, 2020,Rauland
Modul 5 Tradisjonsvev mars 2021, Rauland
Modul 6 Dobbeltvev, oktober 2021, Rauland
Modul 7 Bindetrådstek/dobbeltsidige bindinger, mars 2022, Rauland

KURSREKKJE 2018 – 2021
Modul 4 Sateng og dreiel 2. - 6. oktober 2019,Rauland
Modul 5 Tradisjonsvev 25. - 29. mars 2020, Rauland
Modul 6 Dobbeltvev, 7. - 11. oktober 2020, Rauland
Modul 7 Bindetrådstek/dobbeltsidige bindinger, mars 2021, Rauland

Tilleggsmodul
WeavePoint, 13. - 16. juni 2019, Rauland

Vi gjer merksame på at det her kan bli endringar eller tillegg.

Litteraturliste

Modulplan 2018 - 2021
Modulplan 2019 - 2022

Ved å fullføre heile kursrekkja vil du få teoretisk og praktisk innføring i kompetansemåla i læreplanen for handvevarfaget vg3.