Modulane i Vevopplæringa

Det går to parallelle kursrekkjer frå 2016 – 2019

KURSREKKJE 2019 - 2022
Modul 1 Moglegheiter i veven - innføring og utforsking 03. - 07.april 2019, Rauland. Modulen er fullteikna og vi har venteliste

KURSREKKJE 2018 – 2021
Modul 3 Kypert - og kypertvariantar20. - 24. mars 2019,Rauland

KURSREKKJE 2016 - 2019
Modul 7 Bindedtrådsteknikkar/dobbeltsidige bindingar 13. - 17. mars 2019,Rauland

Tilleggsmodul
WeavePoint, 13. - 16. juni 2019, Rauland

Vi gjer merksame på at det her kan bli endringar eller tillegg.

Litteraturliste

Modulplan for kursrekkja 2016 - 2019

Ved å fullføre heile kursrekkja vil du få teoretisk og praktisk innføring i kompetansemåla i læreplanen for handvevarfaget vg3.