Modulane i Trebåtbyggjar

Modul 1 Rothogst, stell og vedlikehald av verkty. Museet Kystens Arv, 7. – 11. september 2020

Modul 2 Klinkbygging. Museet Kystens Arv, 4. - 8. oktober 2021

Modul 3 Spantoppslag. Hardanger Fartøyvernsenter, 21. - 25. mars 2022

Modul 4 Bjelkelag og dekk. Hardanger fartøyvernsenter, 30. mai - 3. juni 2022

Modul 5 Utstikking av hudplank og tetting av skrog. Risør Trebåtbyggeri, 26. – 30. september 2022

Modul 6 Festemiddel og limteknikkar. Risør Trebåtbyggeri, 6. – 10. mars 2023

Modul 7 Motormontering i trebåt. Risør Trebåtbyggeri, 25. – 29.september 2023

For meir informasjon om dei ulike modulane: Modulplanen for Trebåtbyggjar

Vi gjer merksame på at her kan det bli endringar eller tillegg.

Ved å fullføre heile kursrekkja vil du få teoretisk og praktisk innføring i kompetansemåla i læreplanen for Trebåtbyggerfaget Vg3.