Modulane i Trebåtbyggjar

Modul 1 Materialkunnskap og rothogst – Museet Kystens Arv, 25. - 29. september 2017

Modul 2 Utstikking av hudplank og tetting av skroget – Risør Trebåtbyggeri, 20. - 24. november 2017

Modul 3 Stell og vedlikehald av handverkty – Museet Kystens Arv, 5. - 9.februar 2018

Modul 4 Vedlikehald og overflatebehandling av trebåt – Risør Trebåtbyggeri, 19. - 23. mars 2018

Modul 5 Festemiddel og limteknikkar- Risør Trebåtbyggeri, 8. - 12. oktober 2018

Modul 6 Klinkbygging - Museet Kystens Arv, 21. - 25. januar 2019

Modul 7 Kostnadsoverslag, HMS og Nordisk båtstandard – Risør Trebåtbyggeri, 4. - 8. mars 2019

Modul 8 Teikning og dokumentasjon- Museet Kystens Arv, 16. - 20. september 2019

Modul 9 Motormontering i trebåt – Risør Trebåtbyggeri, 11. - 15. november 2019

Vi gjer merksame på at her kan det bli endringar eller tillegg.

Ved å fullføre heile kursrekkja vil du få teoretisk og praktisk innføring i kompetansemåla i læreplanen for Trebåtbyggerfaget Vg3.