Modulane

Kursrekkja er litt omarbeidd. Fire modular er blitt til 2 + 2, der vi har delt opp 1&2 for instruktøren, og 3&4 til produsenten. Du kan velje om du vil ta berre to modular, eller om du vil ta alle fire, ettersom kva for roller du spelar i teaterlager/gruppa. Innhaldet i kursrekkja er i hodudsak det same, med flytta litt rundt på. Fagplanen er under oppdatering.

Scenerom logo
Modul 1:Første møtet med teksta og ensemblet

Fagplan Modul 1, Scenerom

Heimearbeid for kursdeltakarane
Basert på arbeidet med aktørane og det dei har lært seg på førelesingane om regikonsept, skal kurselevane produsere eit regikonsept (skriftleg), som skal sendast til rettleiar for justering før modul 2.

Modul 2: Instruktøren i arbeid: Frå leseprøve til framsyning
Fagplan Modul 2, Scenerom

Modul 3: Produsenten/organisatoren
Fagplan Modul 3 Scenerom

Modul: Produsenten/organisatoren og fysiske rammer
Fagplan Modul 4 Scenerom

Kurset går føre seg på Sentralen i Øvre Slottsgate Oslo.

Overordna fagplan for alle modulane Fagplan Scenerom