Scenerom- kurs i regi og teaterproduksjon

Scenerom
Kursrekka Scenerom – kurs i regi og teaterproduksjon, er utvikla i samarbeid mellom Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund og Studieforbundet kultur og tradisjon.

For meir informasjon