Norsk folkelig dans

Videreutdanningskurs i samarbeid mellom Studieforbundet kultur og tradisjon, Noregs Ungdomslag, Rff-senteret og NTNU-Videre

4 samlinger, alle på Rikscenen i Oslo, 15 studiepoeng
24.-27. september 2015, 26.-29. november 2015, 14.-17. januar 2016 og 10.-13. mars 2016

Kurset Norsk folkelig dans gir en innføring i grunnleggende dansetekniske ferdigheter og den folkelige musikk- og dansetradisjonen, der dansen som kulturelt uttrykk og sosial samværsform står i sentrum. Deltakerne skal utvikle egne danseferdigheter, evne til å observere, tolke og vurdere danseframføringer og forståelse av dansen som kulturelt uttrykk og sosial samværsform. Kurset skal gi en innføring i vurdering av ulike danseuttrykk i forhold til historisk, kulturell og estetisk kontekst, og trening i ulike framføringspraksiser.

Norsk folkelig dans baserer seg på en praktisk tilnærming til dansen der den enkelte deltakers utvikling som danser, observatør og formidler står sentralt. Øvelsene er knyttet til økt forståelse av den folkelige dansen og musikken, og evnen til å tolke det i egen dans, observere danseframføringer og formidle egne vurderinger i situasjoner som instruktør, koreograf, veileder, kritiker, dommer eller lignende. Gjennom arbeidet med praktiske øvelser og repertoar blir det satt fokus på begreper som stil, personlighet, kunstnerisk uttrykk og tradisjon og på danseteknikk som folkelig bevegelsesmåte, balanse, rotasjon, samdans osv.
Eksempler på oppsett av samlingene:

For mer informasjon kontakt oss på e-post til post@kulturogtradisjon.no