Kurs for kurslærere/instruktører

Kurslærer- og instruktørkurs arrangeres av medlemsorganisasjonene. Studieforbundet deltar der det er ønskelig og naturlig. I Norges Husflidslag er det fylkeslagene som arrangerer kurs.

Kursarrangøropplæring

Studieforbundet har kursarrangøropplæring på medlemsorganisasjonenes fylkeslag ved seminarer, årsmøter og andre samlinger. Ved spesielle behov holder vi også kursarrangøropplæring i lokale lag og på nasjonalt nivå hos medlemsorganisasjonene.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi skal besøke ditt lag.

Eksempler på innhold i kurs for kursarrangører:
* Om Studieforbundet - hvor kommer pengene fra, hvem er Studieforbundet
* Hvordan holde kurs - Hvordan blir vi gode kursarrangører?
* Hvordan søke kursstøtte
* Rammebetingelser
* Planlegging og gjennomføring
* Avtale med lærer
* Tilrettelegginstilskudd