Moduloversikt i Bunadopplæringa

Det går per i dag tre prarallelle kursrekkjer i Bunadopplæringa. Kursrekkjene går over tre år med to samlingar i året, med unntak av ei intensiv kursrekkje som går over halvanna år. Den følgjer same opplegg, men har fire samlingar per år.

Modulplan Bunadopplæringa

KURSREKKJE 2019 - 2021
Modul 2: Drakthistorie og bindingslære, 16. - 20.september 2019, Fagernes.
Modul 3: Sting, saum og brodering, 16. - 20. mars 2020
Modul 4: Skjorte og linsaum, 5. - 9. oktober 2020, Rauland
Modul 5 Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, mars 2021
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, september 2021

KURSREKKJE 2019 - 2020 INTENSIV kursrekkje som går over halvanna år. Modulen er fullteikna og vi har venteliste
Modul 1: Introduksjon til bunadtilverkarfaget. Fagtema: snorer og band, 9. - 13.september 2019, Rauland
Modul 2: Drakthistorie og bindingslære, 11. - 15. november 2019, Fagernes.
Modul 3: Sting, saum og brodering, 3. - 7. februar 2020 Rauland
Modul 4: Skjorte og linsaum, 20. - 24. april 2020, Rauland
Modul 5 Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, 14. - 18. september 2020, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 16. - 20. november 2020

KURSREKKJE 2017 - 2020
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing 30. september - 04. oktober 2019, Rauland.
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 23. - 27. mars 2020, Rauland

Tilleggsmodular:
Mønsteravtak og gradering, 8. - 12. juni 2020, Rauland

Arrangør tek atterhald om endringar