Moduloversikt i Bunadopplæringa

Vi har fulgt Folkehelseinstituttets råd og utviklinga av koronaviruset tett dei siste dagane. Endringane har skjedd svært raskt, og vi må utsette alle vårens modular til hausten 2020. Vi legg ut nye tidspunkt for samlingane så snart dei er klare

Det går per i dag tre prarallelle kursrekkjer i Bunadopplæringa. Kursrekkjene går over tre år med to samlingar i året, med unntak av ei intensiv kursrekkje som går over halvanna år. Den følgjer same opplegg, men har fire samlingar per år.

Modulplan Bunadopplæringa

KURSREKKJE 2019 - 2021
Modul 3: Sting, saum og brodering, 5. - 9. oktober 2020, Rauland
Modul 4: Skjorte og linsaum, mars 2021, Rauland
Modul 5 Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, 4. - 8. oktober 2021
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 14.- 18.mars 2022, Rauland

KURSREKKJE 2020 - 2023
Modul 1: Introduksjon til bunadtilvirkerfaget. Fagtema: snorer og band, 21. - 25. september 2020, Rauland
Modul 2: Drakthistorie og bindingslære, mai/juni (etter 17. mai), 2021, Fagernes (endelig dato kommer om kort tid)
Modul 3: Sting, saum og brodering, 27. september - 01. oktober 2021, Rauland
Modul 4: Skjorte og linsaum, 7.- 11. mars 2022, Rauland
Modul 5 Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, 19. - 23.september 2022, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 6. - 10. mars 2023, Rauland

KURSREKKJE 2019 - 2021 INTENSIV kursrekkje som går over halvanna år
Modul 4: Skjorte og linsaum, 28. september - 2. oktober 2020, Rauland
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, 16. - 20. november 2020, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 8. - 12. februar, 2021, Rauland

KURSREKKJE 2021 -2022 INTENSIV kursrekkje som går over halvanna år
Modul 1: Introduksjon til bunadtilvirkerfaget. Fagtema: snorer og band, 8. - 12. mars 2021
Modul 2: Drakthistorie og bindingslære, mai/juni (etter 17. mai), 2021, Fagernes (endelig dato kommer om kort tid)
Modul 3: Sting, saum og brodering, 20. - 24. september 2021, Rauland
Modul 4: Skjorte og linsaum, 8. - 12. november, 2021, Rauland
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, 7. - 11. februar, 2022, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 4. - 8. april, 2022, Rauland

Tilleggsmodular:
Mønsteravtak og gradering, 2021

Arrangør tek atterhald om endringar