Moduloversikt i Bunadopplæringa

Det går per i dag tre prarallelle kursrekkjer i Bunadopplæringa. Kursrekkjene går over tre år med to samlingar i året, med unntak av ei intensiv kursrekkje som går over halvanna år. Den følgjer same opplegg, men har fire samlingar per år.

KURSREKKJE 2019 - 2021
Modul 1: Introduksjon til bunadtilverkarfaget. Fagtema: Snorer og band, 4. - 8.februar 2019, Rauland. Modulen er fullteikna og vi har venteliste

KURSREKKJE 2017 - 2020
Modul 3: Sting, saum og brodering, 1. - 5. oktober 2018, Rauland
Modul 4: Skjorte og linsaum, 1. - 5. april 2019 , Rauland
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing september 2019, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, februar 2020, Rauland

KURSREKKJE 2017 - 2019. INTENSIV kursrekkje som går over halvanna år.
Modul 4: Skjorte og linsaum, 10. - 14. september 2018, Rauland
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing 12. - 16. november 2018, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 4. - 8. mars 2019, Rauland

KURSREKKJE 2016 - 2018
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 5. - 9. november 2018, Rauland

Tilleggsmodular:
Mønsteravtak og gradering

Arrangør tek atterhald om endringar