Moduloversikt i Bunadopplæringa

Det går per i dag tre prarallelle kursrekkjer i Bunadopplæringa. Kursrekkjene går over tre år med to samlingar i året, med unntak av ei intensiv kursrekkje som går over halvanna år. Den følgjer same opplegg, men har fire samlingar per år.

Modulplan Bunadopplæringa

KURSREKKJE 2019 - 2021 Modulen er fullteikna og vi har venteliste
Modul 1: Introduksjon til bunadtilverkarfaget. Fagtema: Snorer og band, 4. - 8. februar 2019, Rauland.

Modul 2: Drakthistorie og bindingslære, 16. - 20.september 2019, Fagernes.

KURSREKKJE 2019 - 2020 INTENSIV kursrekkje som går over halvanna år. Modulen er fullteikna og vi har venteliste
Modul 1: Introduksjon til bunadtilverkarfaget. Fagtema: Snorer og band, 9. - 13.september 2019, Rauland.

Modul 2: Drakthistorie og bindingslære, 11. - 15. november 2019, Fagernes.

KURSREKKJE 2017 - 2020
Modul 4: Skjorte og linsaum, 1. - 5. april 2019 , Rauland
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing 30. september - 04. oktober 2019, Rauland.
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, februar 2020, Rauland

KURSREKKJE 2017 - 2019.
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 4. - 8. mars 2019, Rauland

Tilleggsmodular:
Mønsteravtak og gradering, 20. - 24. mai 2019, Rauland. Deltakere på Bunadopplæringa blir prioritert. Modulen er fullteikna og vi har venteliste
Mønsteravtak og gradering, 16. - 20.september 2019, Rauland

Arrangør tek atterhald om endringar