Moduloversikt i Bunadopplæringa

Vi følgjer tett Folkehelseinstituttet sine anbefalingar i høve til Covid- 19, og Studieforbundet kultur og tradisjon har som ansvarleg arrangør for Bunadopplæringa smittevernreglar som må følgjast. Vi gjer merksam på at vi på grunn av Covid- 19 har måtta utsett fleire modular og at det vil koma nye datoar for fleire av samlingane

Det går per i dag fire prarallelle kursrekkjer i Bunadopplæringa. Kursrekkjene går anten over tre år med to samlingar i året, eller som ei intensiv kursrekkje som går over halvanna år. Den følgjer same opplegg, men har fire samlingar per år.

Modulplan Bunadopplæringa
Bunadopplæringa- støttelitteratur

A. KURSREKKJE 2019 - 2021
Modul 4: Skjorte og linsaum, 4. - 8.oktober 2021, Rauland,
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing 14. - 18. mars 2022
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, hausten 2022, Rauland

B. KURSREKKJE 2020 - 2023 Nokre ledige plassar på denne kursrekkja
Modul 2: Modul 2 Lerret- og lerretsvariantar, 27. september - 01. oktober, 2021 Fagernes
Modul 3: Sting, saum og brodering, 7. - 11. mars 2022, Rauland
Modul 4: Skjorte og linsaum, 19. - 23. september 2022, Rauland
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, 6. - 10.mars, 2023, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, hausten 2023, Rauland


C. KURSREKKJE 2019 - 2021 INTENSIV kursrekkje som går over halvanna år
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing NY DATO, søndag 10. oktober - torsdag 14. oktober 2021, Rauland.
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing NY DATO, mandag 1. - fredag 5. november 2021, Rauland

D. KURSREKKJE 2021 -2022 INTENSIV kursrekkje som går over halvanna år Nokre ledige plassar på denne kursrekkja
Modul 1: Introduksjon til bunadtilvirkerfaget. Fagtema: snorer og band, 20. - 24. september 2021, Rauland
Modul 2: Drakthistorie og bindingslære, 8. - 12 november 2021, Fagernes
Modul 3: Sting, saum og brodering, 7. - 11. februar, 2022, Rauland.
Modul 4: Skjorte og linsaum, 4. - 8. april, 2022, Rauland
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, hausten , 2022, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, hausten 2022, Rauland

Tilleggsmodular:
Mønsteravtak og gradering, 2. - 6. august 2021, Rauland

Treng du hjelp til å stake ut kompasskursen på bedriften din? Her finn du informasjon om oppfølgingsprogrammet for
handverkarar- Bunad og bærekraft

Arrangør tek atterhald om endringar