Moduloversikt i Bunadopplæringa

Vi har fulgt Folkehelseinstituttets råd og utviklinga av koronaviruset tett dei siste dagane. Endringane har skjedd svært raskt, og vi må utsette alle vårens modular til hausten 2020. Vi legg ut nye tidspunkt for samlingane så snart dei er klare

Det går per i dag tre prarallelle kursrekkjer i Bunadopplæringa. Kursrekkjene går over tre år med to samlingar i året, med unntak av ei intensiv kursrekkje som går over halvanna år. Den følgjer same opplegg, men har fire samlingar per år.

Modulplan Bunadopplæringa

KURSREKKJE 2019 - 2021
Modul 3: Sting, saum og brodering, NYTT TIDSPUNKT KJEM
Modul 4: Skjorte og linsaum, 5. - 9. oktober 2020, Rauland
Modul 5 Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, mars 2021
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, september 2021

KURSREKKJE 2019 - 2020 INTENSIV kursrekkje som går over halvanna år. Modulen er fullteikna og vi har venteliste
Modul 4: Skjorte og linsaum, NYTT TIDSPUNKT KJEM
Modul 5 Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing, 14. - 18. september 2020, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 16. - 20. november 2020

KURSREKKJE 2017 - 2020
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing,NYTT TIDSPUNKT KJEM

Tilleggsmodular:
Mønsteravtak og gradering, 8. - 12. juni 2020, Rauland

Arrangør tek atterhald om endringar