Vil DU være deltager i oppfølgingsprogrammet for håndverkere - BUNAD og BÆREKRAFT?

Bunad og bærekraft

Målgruppe

I og med at situasjonen rundt Covid-19 er usikker framover er første samling utsatt til høsten 2021. Datoer blir lagt ut på denne siden så snart det er klart.
Utøvere innenfor det store bunadsegmentet, for eksempel bunadtilvirkere, håndvevere, skomakere og sølvsmeder, som har etablerte bedrifter og som har behov for å utvikle og tilpasse drifta til nye vilkår. En positiv utvikling er avhengig av nye forretningsmodeller og profesjonalisering av driften.

Bakgrunn

Forprosjektet «Bærekraft i bunadsnæringen» avdekte både behov og muligheter for å sikre økonomisk og kulturell bærekraft i bunadsnæringen.
Bunadsnæringen har mange utøvere med behov for å tilpasse virksomhetene i møte med lavprisproduksjon i utlandet. Kartlegging viser gjennomgående behov for økt inntjening og bedriftsutviklingskompetanse. Dette har ledet til en naturlig videreføring med mål om å samarbeide med et utvalg næringsaktører for å se på økonomi, forretningsmodell, leverandører og samarbeid med andre aktører

Bunad 2En positiv utvikling er avhengig av nye forretningsmodeller og profesjonalisering av driften. Målet er å se på muligheter for økt inntjening, samt å utvikle en modell for samarbeid i næringen, både for kunnskapsdeling, bedre økonomi og økt rekruttering til faget.

Organisering og innhold

Prosjektet tilbyr et samlingsbasert oppfølgingsprogram i kombinasjon med individuell veiledning. Målet er å gi kompetanseheving på forretningsutvikling innen sentrale områder, for eksempel tjenestedesign. Deretter tilbys veiledning underveis i arbeidet, med mål om å få til varige endringer løftet opp på et profesjonelt nivå.

Det er planlagt to samlinger, tre dager hver og én dagsamling for oppsumering. Det blir en kombinasjon av fysisk samling og nettbasert. . Deltagerne får oppgaver i forkant og underveis, med veiledning.På grunn av Covid- 19 må vi tenke nytt, og som arrangører er vi fleksible. Skulle det bli mange påmeldte fra et område i landet, så vil vi komme til dere! Egenandel for deltakerne er kr 3500,- pluss reise og opphold.
I og med at situasjonen rundt Covid-19 er usikker framover er første samling utsatt til høsten 2021. Datoer blir lagt ut på denne siden så snart det er klart.

Skåppå Kunnskapspark har fått tilskudd fra Norsk Kulturråd og Studieforbundet, med Linda Aaboen, er engasjert til å være prosjektleder. Tidligere bedriftsrådgivere, Dag Lindvig og Harald Granrud, er engasjert for den bedriftsfaglige delen.

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Husflidslag og Noregs Ungdomslag.

Påmelding

Informasjon

For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Studieforbundet kultur og tradisjon, Vågåvegen 35, 2680 VÅGÅ,
linda@kulturogtradisjon.no, telefon 95 77 57 70