Vil DU være deltager i oppfølgingsprogrammet for håndverkere - BUNAD og BÆREKRAFT?

Bunad og bærekraft

Målgruppe

Utøvere innenfor det store bunadsegmentet, for eksempel bunadtilvirkere, håndvevere, skomakere og sølvsmeder, som har etablerte bedrifter og som har behov for å utvikle og tilpasse drifta til nye vilkår. En positiv utvikling er avhengig av nye forretningsmodeller og profesjonalisering av driften.

Bakgrunn

Forprosjektet «Bærekraft i bunadsnæringen» avdekte både behov og muligheter for å sikre økonomisk og kulturell bærekraft i bunadsnæringen.
Bunadsnæringen har mange utøvere med behov for å tilpasse virksomhetene i møte med lavprisproduksjon i utlandet. Kartlegging viser gjennomgående behov for økt inntjening og bedriftsutviklingskompetanse. Dette har ledet til en naturlig videreføring med mål om å samarbeide med et utvalg næringsaktører for å se på økonomi, forretningsmodell, leverandører og samarbeid med andre aktører

Bunad 2En positiv utvikling er avhengig av nye forretningsmodeller og profesjonalisering av driften. Målet er å se på muligheter for økt inntjening, samt å utvikle en modell for samarbeid i næringen, både for kunnskapsdeling, bedre økonomi og økt rekruttering til faget.

Organisering og innhold

Prosjektet tilbyr et samlingsbasert oppfølgingsprogram i kombinasjon med individuell veiledning. Målet er å gi kompetanseheving på forretningsutvikling innen sentrale områder, for eksempel tjenestedesign. Deretter tilbys veiledning underveis i arbeidet, med mål om å få til varige endringer løftet opp på et profesjonelt nivå.

Det er planlagt to samlinger, tre dager hver. Det blir en kombinasjon av fysisk samling og nettbasert. Den første blir 25.-27. januar 2021 i Oslo.
Andre samling blir nettbasert 15. – 17. februar 2021. Til oppsummering er planlagt en dagsamling i 25. mars 2021. Deltagerne får oppgaver i forkant og underveis, med veiledning.
På grunn av Covid- 19 må vi tenke nytt, og som arrangører er vi fleksible. Skulle det bli mange påmeldte fra et område i landet, så vil vi komme til dere!
Egenandel for deltakerne er kr 3500,- pluss reise og opphold.

Skåppå Kunnskapspark har fått tilskudd fra Norsk Kulturråd og Studieforbundet, med Linda Aaboen, er engasjert til å være prosjektleder. Tidligere bedriftsrådgivere, Dag Lindvig og Harald Granrud, er engasjert for den bedriftsfaglige delen.

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Husflidslag og Noregs Ungdomslag.

Påmelding

Informasjon

For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Studieforbundet kultur og tradisjon, Vågåvegen 35, 2680 VÅGÅ,
linda@kulturogtradisjon.no, telefon 95 77 57 70