Vedtekter for Studieforbundet

Årsmøtet i Studieforbundet kultur og tradisjon bestemmer organisasjonen sine vedtekter.
Årsmøtet 23.mai 2017 vedtok desse vedtektene:

Vedtekter for Studieforbundet kultur og tradisjon (nynorsk)
Vedtekter for Studieforbundet kultur og tradisjon (bokmål)