Strategisk plan

Studieforbundet kultur og tradisjon arbeider etter treårige strategiplanar med tiltaksplanar for kvat år.
Strategi- og verksemdsplan blir vedteke av årsmøtet.

Strategisk plan med tiltak for 2015-2017, PDF
Strategisk plan med tiltak for 2015-2017, DOC