Samarbeidsorganisasjonar

VOFO- Voksenopplæringsforbundet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er studieforbundenes interesseorganisasjon. Hovedmålet deira er å styrke rammevilkåra for studieforbunda i arbeidet med å gi vaksne arena og tilgang til læring.
Les meir om VOFO på heimesida deira.
Dagleg leiar i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø, har tidlegare vore mangeårig styremedlem i Voksenopplæringsforbundet. Nå sit Marit Jacobsen, generalsekretær for Norges Husflidslag, som representant for Studieforbundet i styret i VOFO.

FNV- Förbundet Nordisk Vuxenupplysning

FNV, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, er eit samarbeid mellom studieforbund frå fire av dei nordiske landa. FNV vart danna for å styrke den nordiske identiteten gjennom å fremme nordiske innslag i nasjonale, nordiske og internasjonale samarbeid. FNV vart danna i 1970 og består av sju studieforbund frå fire av dei nordiske landa.
FNV arbeider med utvikling og beslutningspåverknad mot politikarar og andre beslutningstakarar for eit levande nordisk samfunn og breddeopplæring som velferdsgode. Ei anna viktig oppgåve for FNV er samarbeid med andre nordiske vaksenopplæringsnettverk, organisasjonar og ulike etatar.
Les meir om FNV på heimesida deira.