Samarbeidsorganisasjoner

VOFO- Voksenopplæringsforbundet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er studieforbundenes interesseorganisasjon. Deres hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter.
Les mer om VOFO på deres hjemmeside.
Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø, er styremedlem i Voksenopplæringsforbundet.

FNV- Förbundet Nordisk Vuxenupplysning

FNV, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, er et samarbeid mellom studieforbund fra fire av de nordiske landene. FNV ble dannet for å styrke den nordiske identiteten gjennom å fremme nordiske innslag i nasjonale, nordiske og internasjonale samarbeid. FNV ble dannet i 1970 og består av sju studieforbund fra fire av de nordiske landene.
FNV arbeider med utvikling og beslutningspåvirkning mot politikere og andre beslutningstakere for et levende nordisk samfunn og breddeopplæring som velferdsgode. En annen viktig oppgave for FNV er samarbeid med andre nordiske voksenopplæringsnettverk, organisasjoner og ulike etater.
Les mer om FNV på deres hjemmeside.

Motivation to grow

Både de nordiske og baltiske land har et økende antall unge arbeidsledig. Motivation to grow er et prosjekt FNV organiserer for å arbeide med denne utfordringen. Motivation to grow ønsker å identifisere kompetansen blant elevene som er i fare for å droppe ut av skolen. De ønsker å styrke læringsprosessen, og å motivere unge voksne til å vokse. De vil bidra til å styrke og motivere elevene til å gå tilbake å studere, og/eller gå inn i arbeidsmarkedet. Prosjektet består av både store paraplyorganisasjoner og mindre mer spesifikke organisasjoner.
Målet for prosjektet er at alle de 17 organisasjonene som deltar skal kunne dele sine beste ideer og erfaringer for hvordan motivere målgruppen til å gå tilbake til å studere, eller hvordan komme inn på arbeidsmarkedet. Forhåpentligvis vil prosjektet skape et solid fundament for videre nettverkssamarbeid, og utvikle nye innovative metoder i å motivere de unge.
Les mer om Motivation to grow på deres hjemmeside.