Årsmøtet 23.mai 2017 vedtok prinsipp og praksis for godt styresett
Prinsipp og praksis for godt styresett