Troms og Finnmark

Fylkeskontakt Studieforbundet kultur og tradisjon Troms og Finnmark:

Maaike Halbertsma

E-post:finnmark(at)husflid.no

Leder: Maaike Halbertsma, Norges Husflidslag, Finnmark Husflidslag
Kasserer: Audhild Myrvold, Seniordans Norge, Troms Seniordans
Sekretær: Svein Thomassen, Noregs Ungdomslag, Finnmark Ungdomslag
Vara: Britt Schulz, Norges Husflidslag, Troms Fylkeshusflidslag

Kurs i Troms og Finnmark