Telemark

Fylkeskontakt Studieforbundet kultur og tradisjon Telemark:

Kari Lie

Telemark Ungdomslag
Epost: karilie(att)live.no
Telefon: 90361779

Styret forøvrig:
Solveig Myrtrøen, Telemark Husflidslag
Else Prestvik, Seniordans Region Telemark,
Ingrid Venanger, Slekt og data

Kurs i Telemark