Rogaland

Fylkeskontakt Studieforbundet kultur og tradisjon Rogaland:

Kristin B. Rasmussen

E-post: kulturogtradisjon.rogaland(att)gmail.com
Studieforbundet kultur og tradisjon Rogaland på Facebook

Leder: Kristin B. Rasmussen, Norges Husflidslag, Rogaland Husflidslag
Sekretær og kasserer: Anne Margrethe Myhre, Norges Husflidslag, Rogaland Husflidslag
Styremedlem: Synnøve Jørgensen, Noregs Ungdomslag, Rogaland Ungdomslag
Styremedlem: Einar Scibevaag, Noregs Mållag, Rogaland Mållag
Styremedlem: Rolf Atle Kristioffersen, Folkeakademienes Landsforbund, Folkeakademiet Rogaland

Kurs i Rogaland