Rogaland

Fylkeskontakt Studieforbundet kultur og tradisjon Rogaland:

Kristin B. Rasmussen

Rogaland Husflidslag
Adresse: postboks 98, 4001 Stavanger
E-post: kulturogtradisjon.rogaland(att)gmail.com

Styremedlem: Einar Heien, Seniordans Norge, Region Sør-Rogaland
Kasserer/Sekretær: Anne Margrethe Myhre, Norges Husflidslag, Rogaland Husflidslag

Kurs i Rogaland