Rogaland

Fylkeskontakt Studieforbundet kultur og tradisjon Rogaland:

Kristin B. Rasmussen

Rogaland Husflidslag
Adresse: postboks 98, 4001 Stavanger
E-post: kulturogtradisjon.rogaland(att)gmail.com

Kurs i Rogaland