Nordland

Fylkeskontakt Studieforbundet kultur og tradisjon Nordland:

Svenn Holdahl

Boks 377, 8001 Bodø
Telefon: 959 00 300
E-post: nordland.husflidslag@gmail.com

Inger Larsen, 8056 Saltstraumen, tlf.: 75587880 eller 92226045
e-post: borelv-inger@hotmail.com

leder: Irene S. Adolfsen, Norges Husflidslag
leder: Inger Larsen, Norges Husflidslag
nestleder: Edith Eliassen, Seniordans Norge
sekretær: Svenn Holdahl, Nordland Husflidslag
styremedlem: Pia Birigitte Jessen, Hats
styremeldem: Frode Moen, Noregs Ungdomslag

Kurs i Nordland