Akershus

Fylkeskontakt i Akershus:

Ann Langøy

Adresse: Akershus Fylkeshusflidslag,
Postboks 167
2011 STRØMMEN
E-post: sktakershus(at)gmail.com

Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon i Akershus:
Leder: Ann Langøy, Akershus Fylkeshusflidslag

Styret forøvrig:
Anne Marie Madssveen, Akershus Husflidslag
Gunnar Sten Høiås, Akershus Seniordans
Olav Henrik Broen, Akershus Seniordans
Inger Sjøberg, Akershus Fylkeshusflidslag

Kurs i Akershus