Fylkesledd i Studieforbundet

I Lov om voksenopplæring står det om fylkesorganisering;

§5 d) Det må ha virksomhet over hele landet, herunder en regional organisasjonsmessig forankring.

Studieforbundet Kultur og tradisjon har fylkesledd over heile landet. I tråd med fylkessamanslåing, er og fylkesledda våre under omlegging. Omlegging og påfølgande nye fylkesledd og kontaktpersonar skal ti ei kvar tid vera oppdatert på nettsida vår.

Oversikt over kontaktpersonar og aktivitet i fylkene finn du under kvart fylke i menyen til høgre.

Fylkesleddbrosjyre -Dette er en enkel beskrivelse av fylkesleddets rolle og oppgaver.

For å gjere arbeidet med årsmelding lettare, har vi laga eit Årsmeldingsskjema for fylkesledd

Studieforbundet kultur og tradisjon har vedtekter vedtatt på årsmøte for fylkesleddet:

Vedtekter for fylkesledd (bokmål)

Vedtekter for fylkesledd (nynorsk)

Oppgåvene til fylkesledda

Om oppgåver i fylkesleddet står dette i vedtektene: