Fylkesledd i Studieforbundet

I Lov om voksenopplæring står det om fylkesorganisering;

§5 d) Det må ha virksomhet over hele landet, herunder en regional organisasjonsmessig forankring.

Studieforbundet Kultur og tradisjon har fylkesledd over hele landet. I tråd med fylkessammenslåing, er også våre fylkesledd under omlegging. Omlegging og påfølgende nye fylkesledd og kontaktpersoner vil være oppdatert på nettsiden vår innen 1.1.2020.

Oversikten over fylkenes kontaktpersoner og aktivitet i fylkene finner du under hvert fylke i menyen til høyre.

Fylkesleddbrosjyre -Dette er en enkel beskrivelse av fylkesleddets rolle og oppgaver.

For å gjøre arbeidet med årsmelding lettere, har vi laget et Årsmeldingsskjema for fylkesledd

Studieforbundet kultur og tradisjon har vedtatt på årsmøtet vedtekter for fylkesleddet:

Vedtekter for fylkesledd (bokmål)

Vedtekter for fylkesledd (nynorsk)

Oppgavene til fylkesledda

Om oppgaver i fylkesleddet står dette i vedtektene: