Årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon blir avholdt på Telegrafen i Oslo 27.05
Sakspapirer
Protokoll