Årsmøtet i Studieforbundet kultur og tradisjon ble avholdt 28.05.19
Årsmøtepapirer 2019
Referat årsmøtet 2019
Årsmelding 2018

Ekstraordinært årsmøte 31.10.19
Saksutredning ekstraordinært årsmøte 31.10.19
Referat ekstraordinært årsmøte