Mai-profilen Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN
"Gjennom båtforeningen fikk jeg nylig i oppdrag å spleise alle tauene som holder flytebryggene fast til land. Da ble jeg sittende med en gammel sjømann å spleise øye på tykke trosser til jeg hadde det i fingrene. Sjømannen hadde spleiset i over tredve år til sjøs og kunne spleise alt fra små tau til tykke stålvaiere, en kunnskap som ikke så mange har i dag." sier Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN.
Foto: Tuva Løkse

Forbundet KYSTEN arrangerte 147 kurs gjennom Studieforbundet, fordelt på 5059 timer og med 915 deltakere i 2017. Det står det respekt av!
Forbundet Kysten om opplæring:

Kystlagene besitter store kunnskaper om emner som ikke lenger er så utbredt å kunne noe om. Hvordan høvler man egentlig et par gode årer? Eller syr seg et seil? Eller baker lefse på tradisjonelt vis? Vi opplever at det er en økende bevissthet i kystlagene om at kunnskaper og ferdigheter må læres bort for å bevares. De siste årene har vi hatt et solid oppsving i antall avholdte kurstimer, og vi jobber aktivt for at denne trenden skal fortsette.
Kystlagenes samlede kurstilbud er veldig variert, men det er noen hovedtemaer som går igjen. Et flertall av kursene handler på et eller annet vis om båt. Det kan være vedlikehold og reparasjoner av små og store båter, vårpuss og opplag av tradisjonsbåt, motorkurs, seilsøm, rigging, tauarbeid, knoper og stikk, båtbygging, høvling av årer, båtførerprøven, seiling, roing, båtmanøvrering og sikkerhet.
Kystlagene våre tar også vare på over 40 000 m2 bygningsmasse, og mange kurs handler derfor om håndverk og ferdigheter som må til i kystlagenes arbeid med sine mange bygninger og anlegg.
Kunnskap om tradisjonsmat står på programmet hos mange av kystlagene. Mange holder kurs i tilbereding av tradisjonsmat fra havet, og disse innebærer også mye sosialt samvær rundt bordet. Jeg tror man lærer best når man har det sosialt og hyggelig sammen underveis.
Forbundet KYSTEN
Foto: Dag Larsen

Har Per nylig vært på kurs?

-Det er lenge siden jeg har vært på kurs gjennom et studieforbund, men læring er noe man holder på med hele tiden. Gjennom båtforeningen fikk jeg nylig i oppdrag å spleise alle tauene som holder flytebryggene fast til land. Da ble jeg sittende med en gammel sjømann å spleise øye på tykke trosser til jeg hadde det i fingrene. Sjømannen hadde spleiset i over tredve år til sjøs og kunne spleise alt fra små tau til tykke stålvaiere, en kunnskap som ikke så mange har i dag.

FUN FACT
-Det artigste jeg vet er å seile! Da får jeg brukt de fleste sansene jeg har, og all min kunnskap blir til tider satt på prøve. Omgivelsene skifter fra en smeigedag i skjærgården med bading og sakte slør i en mild slør, til kraftige bølger og vind som uler i masten! Man blir aldri utlært og det er hele tiden nye ting og sette å sette deg inn i.
Forbundet KYSTEN
Foto Tuva Løkse

Opprettet | Sist endret