Marsprofil - Anne Schiøtz, generalsekretær i Slekt og Data

Anne Schiøtz
Studieforbundet har for 2018 hver måned en "på gata"-føljetong på Facebook.
Du vil her treffe lederne i 12 utvalgte, litt ulike medlemsorganisasjoner. Med posten ønsker vi å vise mangfoldet i medlemsorganisasjonene våre og gi litt oppmerksomhet til laget/organisasjonen og opplæringen de driver.
Månedens profil er Anne Schiøtz (46), generalsekretær i Slekt og Data

Slekt og Data er Norges største organisasjon for slektsforskere, og arrangerer årlig nærmere 1000 ulike møteplasser over hele landet. I 2017 holdt de 56 kurs som var godkjent av Studieforbundet, blant annet populære nybegynnerkurs i slektsforsking.

Anne om hva Slekt og data gjør knyttet til opplæring

"All aktivitet i Slekt og Data er knyttet til opplæring og kunnskapsdeling. Målet vårt er at du som medlem skal få kunnskap og inspirasjon til å begynne en spennende reise i din egen historie. Vi har nyttige nettsider med i informasjon, vi utgir medlemsblad 4 ganger i året, og ikke minst arrangerer vi viktige møteplasser hvor alle som er interessert i person- og slektshistorie er velkomne til å delta. Det kan være nybegynnerkurs, møter med ulike foredrag og slektsverksted hvor man kan komme for å få hjelp til å løse sine slektsnøtter."

Når var du sist på kurs? Underviste du eller var du deltaker?

"Forrige kurs jeg deltok på var om Google og søkeoptimalisering i forbindelse med våre nye nettsider www.slektogdata.no."

Det beste kurset jeg har vært på

"Må få slå et slag for Slekt og Data. Som ny generalsekretær deltok jeg på et av vår nybegynnerkurs, drevet av våre mange frivillige lokallag. Det var utrolig lærerikt og inspirerende og fikk meg virkelig til å glede meg over å få jobbe i denne flotte organisasjonen. I tillegg deler vi kontorlandskap med en rekke andre organisasjoner i kulturvernfeltet, og blir jo daglig fristet til å delta på kurs om ulike kunst og håndverkstradisjoner; det være seg bunadssøm, dans, båtbyggeri eller mattradisjoner. Jeg blir imponert over det mangfoldet som finnes og alle de timene som alle frivillige legger ned for å bevare og formidle vår kulturarv."

Opprettet | Sist endret