Kurs uten lærer - endringer i reglene for tilskudd fra 2018

Studieforbundet har fra januar 2018 en endring i timesatsen for kursstøtte og i rammer for kurs uten lærer/læringsverksted. Endringen gjelder også allerede innvilget kurs for 2018.

Illustrasjon fremsiden 3
Kursstøtten i Studieforbundet har tydelige rammer for tildeling. Den skal bidra til å redusere kostnadene for den enkelte deltaker, samt gjøre det mulig for arrangørlagene å øke kvaliteten på opplæringen ved for eksempel bruk av en eller flere lærere, i en organisert og strukturert undervisning.

Kurs uten lærer/læringsverksteder er uten tvil gode opplæringsarenaer. Det kan imidlertid være vanskelig å argumentere for utstrakt bruk av kursstøtte til disse, i forhold til rammene for tilskuddet. Særlig fordi denne opplæringsarenaen har lave kostnader for den enkelte deltaker.

Tilskudd til studieforbundene har de siste årene vært under press, og det kan se ut som ordningen har redusert legitimitet. Studieforbundet ønsker derfor et skjerpet fokus på læringsutbytte, og Studieforbundet har på styremøte i desember vedtatt å

1) innføre begrepet læringsverksted som erstatning for kurs uten lærer/studiering uten lærer, med flatt tilskudd på kr 500,- (uavhengig av timetallet og uten krav til dokumentasjon på utgifter.)

2) øke kursstøtte til kr 95,- per time for kurs med lærer

3) videreføre kursstøtte på kr 30,- per time for kurstimer uten lærer (bare i kombinasjon med kurstimer med lærer)

For å få godkjent læringsverksted-støtte må disse kriteriene oppfylles:

  1. læringsverkstedet har et kjent og definert læringsmål
  2. det er åpent for alle
  3. det foregår aktiv kunnskapsoverføring ved bevisst holdning fra arrangør
  4. det bidrar til å bekjempe utenforskap
  5. navnet og markedsføring av læringsverkstedet må speile at dette er opplæring
  6. deltakerne må vite at de deltar i et læringsfelleskap

Læringsverksted følger ellers samme føringer som andre kurs for frammøte, alder og antall deltakere.

Dere finner mer informasjon om kursstøtte på Studieforbundet sin nettside www.kulturogtradisjon.no og i Veiledning til kursstøtte. Veiledningen finner dere også på nettet, eller ta kontakt, så sender vi den.
Om dere lurer på noe, så ta kontakt med oss på epost: post@kulturogtradisjon.no eller på telefon 61217750

Med vennlig hilsen Studieforbundet kultur og tradisjon

Opprettet | Sist endret