Voksenopplæringsprisen 2017 til Ellen Strangstad

VoksenopplæringsprisenKvart år deler fylkestinget i Oppland ut Voksenopplæringsprisen. I 2017 går prisen til Ellen Strangstad.
Kvar sommar flytter Strangstad produksjonen sin opp til Maihaugen. Engasjementet hennar bidreg til å halde vedlike ein viktig del av vår felles kulturarv i Oppland - ein handverksarv med røter fleire tusen år attende i tid.

Juryens begrunnelse

Vinneren av Voksenopplæringsprisen 2017 er Ellen Strangstad.

Forslagstiller: Anne Lise Fredlund, fylkestingspolitiker.

Juryen har bestått av:
• Kjærsti Gangsø – daglig leder Studieforbundet kultur og tradisjon
• Liv Kari Ringen – leder Karriere Oppland
• Rigmor Aasrud – Stortingsrepresentant Oppland
• Anne-Marte Kolbjørnshus – leder av komite for opplæring og kultur, Oppland fylkeskommune

Juryens begrunnelse
I årets utlysning har vi spesielt lagt vekt på følgende fire kriterier:
Prisvinneren har:
a) Bidratt til å fremme kunnskapsglede og kunnskapsformidling
b) Motivert flere voksne til å delta i opplæringsaktiviteter og heve sin egen kompetanse
c) Gitt enkeltmennesker økte muligheter for deltakelse, opplevelse, refleksjon og bruk av egen erfaring i Oppland.
d) Benyttet kompetanseheving for voksne som et middel for å oppnå endring av egen livssituasjon.

Ellen Strangstad har gjennom engasjement for sitt fag i mange tiår vært en sterk bidragsyter til å holde ved like regionens vevtradisjoner. Hun har selv vært aktiv i å lære, men ikke minst har hun inspirert andre og lært bort vevteknikker til stadig nye generasjoner av Opplendinger.
Juryen legger vekt på at Ellen har vært flink til å invitere andre inn i læring og i vår kulturarv. Gjennom Ellens vevstue har hun produsert tradisjonshåndverk for Opplandssamfunnet gjennom førti år. På sommeren har hun gått ut av sin vei for å vise frem håndverket sitt ved å flytte hele produksjonen opp på Maihaugen. Juryen er ikke i tvil om at Ellens glødende engasjement, og ønske om å formidle tradisjonen videre, er en viktig bidragsyter til at mange Opplendinger har fått øyene opp for vevfaget.
Ellen har blitt nominert som kandidat til Voksenopplæringsprisen tre år på rad, av tre uavhengige personer. Det vitner om en fagperson og en lærer som gjør et inntrykk på dem hun kommer i kontakt med. I over tjue år har Ellen holdt kurs gjennom Lillehammer Husflidslag, og hun har stadig fulle lister når nye kurs skal settes i gang.
Kursdeltakere har fortalt om henne at:
• Hun er inspirerende og full av forslag og ideer til hva vi kan lage.
• Hun er lydhør overfor kursdeltakernes ønsker, og at hun gir oss en følelse av mestring.
• Hun kan utrolig mye om faget sitt.

Juryen uttrykker at Ellens fagkunnskap, formidlingsevne og glød for opplæring i en tradisjonsrik håndverkstradisjon fortjener oppmerksomhet og honnør. Juryen ønsker derfor at Ellen Strangstad mottar Voksenopplæringsprisen 2017.

Voksenopplæringsprisen 2017 3

Om utdelinga av prisen kan du lese under:

(https://www.oppland.no/nyheter/voksenopplaringsprisen-2017.85976.aspx)

Opprettet | Sist endret