Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr en ny utdanning i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern fra høsten 2015. Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de praktiske oppgavene i bygningsvern og restaurering. Undervisning vil skje både praktisk og teoretisk og studentene vil tilegne seg bred kompetanse i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Studier er 4-årig og er samlingsbasert. Delvis ved HiST/ Nidarosdomens Restaureringsarbeid, samt ved andre læringsarenaer for gjennomføring av praksisbasert læring.

Det finnes ingen tilsvarende utdanning for håndverkere på bachelor nivå i Norge.
Krav til kompetanse: Søkere må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må søkeren dokumentere kompetanse innenfor relevant fagfelt i form av fagbrev i håndverksfag eller tilsvarende dokumentert kompetanse som kan sidestilles med fagbrev. Søknadsfrist 1. mars.
Les mer om studiet og hvordan søke her.

Opprettet | Sist endret