Nærmer seg frist for å innrapportere kurs

Liv Rapportpåminning

Minner om siste frist for å rapportere kurs arrangert i 2018, som er tirsdag 15. januar. Har du det klart, lever gjerne så fort som råd. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller noe er uklart.
Husk å føre opp deltakernes fødselsår og summer kurstimene før du sender skjemaet inn til oss. Les om kursrapport

Studieforbundet går mot 2019 med stor optimisme og energi. Vi er omtalt med eige kapittel i ny stortingsmelding om frivilligheita, studieforbundsordninga er under utredning, og det er foreslått ei flytting til Kulturdepartementet. Vi har tru på at dette vil føre godt med seg for vekst og utvikling, og meir forutsigbare rammevilkår.
Tusen takk til alle som har bidratt med kurs og opplæring i 2018.

Godt 2019!

Opprettet | Sist endret