Årsmøtet 2017 - 20 år med Studieforbundet

Det tjuende årsmøtet i Studieforbundets historie ble gjennomført 23.mai.

Et godt møte som viser stor enighet om hvor veien skal gå. Vedtektene ble endra på punktet om medlemskap, og strategi og virksomhetsplan for 2018 - 2020 ble vedtatt. Årsmøtet vedtok også prinsipp for godt styresett.
Solveig Torgersen Grinder innledet om Unescos konvensjon om immateriell kulturarv.
Nye styremedlemmer ble Anne Lise Olsen (NATF), John Elvestad (SN), Linda Thiis(NH) og Torbjørn Bergwitz Lauen(NU) kom inn som nye medlemmer i styret.
Ut av av styret gikk: Endre Kleiveland (NU), Anne L. Nilsen (NH), Steffen Berg (NATF) og Per Haarr (SN)
Etter årsmøtet var det en verdig og høytidelig feiring av Studieforbundet sin 20-årsdag med festmiddag.

Opprettet | Sist endret