Fagdagar i bunad og folkedrakt

I år feirar vi at det er ti år sidan Noreg ratifiserte Unesco sin konvensjon om levande kulturarv. Vi sett også fokus på lovverk kring bunadproduksjonog på andre utfordringar ein har som bunadtilverkar. Elles vert det foredrag om sylv, diskusjonar og praktiske demonstrasjonar med sylvsmedar.
Tid: 28. –29. august 2017
Stad: Fagernes Hotell og Valdres Folkemuseum
Påmelding innan 15. juni på www.husflid.no

Bilde fagdagene 2017

Opprettet | Sist endret