Justerer ned til 90 kroner

Styret i Studieforbundet vedtok 22. november 2016 å justere ned støtten til timer med lærer. Det betyr at støtten vil være 90 kroner fra 2017. Dette skjer på bakgrunn av at tilskuddet til studieforbundene over statsbudsjettet videreføres uten prisjustering noe som i realiteten er et kutt. Styret i Studieforbundet vil vurdere om det er mulig å justere satsen opp i løpet av året og håper statsbudsjettet for 2018 vil gi rom for å øke støtten igjen.
Satser for 2017:
- 90 kroner for timer med lærer
- 30 kroner for timer uten lærer

Opprettet | Sist endret