Skryt til Studieforbundene

I innstillingen til budsjett fra utdanningskomiteen er det mye skryt til Studieforbundene. Dessverre kommer ikke disse merknadene med mer penger til all den gode opplæringen.

"Komiteen understreker studieforbundenes viktige rolle i opplærings- og utdanningssystemet vårt. De representerer en arena for opplæring som ikke er bundet av pensum og eksamen, men som like fullt er svært verdifull for arbeidslivet, lokalsamfunn, organisasjoner og institusjoner. Komiteen mener at en grunnleggende forutsetning for et godt og rettferdig samfunn som gir alle gode muligheter, er å sørge for et utdanningssystem der alle kan lykkes. Derfor må det satses på flere gode og tilpassede arenaer for læring."

"Flertallet mener studieforbundene driver et uvurderlig arbeid blant annet når det gjelder demokratiopplæring, å skape møtesteder, inkludere og å ta vare på kultur, tradisjoner og mangfold."
Les mer her

Opprettet | Sist endret