Øvre grense på teaterkurs

Grunnet stor økning i antall kurs holdt innen fagområdet teater har styret i Studieforbundet vedtatt at det fra 2017 settes en øvre grense for antall teaterkurs pr. produksjon. Dette er et tiltak for å sikte en rettferdig fordeling av kursstøtten.

Følgende regler vil gjelde for teaterkurs fra 2017:
- Maks 3 primærkurs på maks 200 timer hver
- Maks 4 støttekurs på maks 30 timer hver
Reglene gjelder pr. produksjon. Laget bestemmer selv hvilke kurs som skal være primær- og støttekurs.
Lag som allerede har fått godkjent kurs for 2017 vil bli kontaktet på e-post av Studieforbundet for å justere kurstimetallet.

Opprettet | Sist endret