VOFO Reisestipend 2017

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.
Reisestipend søkes elektronisk på https://www.voforeisestipend.no

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. VOFO ber om at formål vektlegges tydelig i søknadene.
Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l. Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2011-2016) vil ikke bli vurdert.

Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum kr.6.000
Europa for øvrig kr.7.000
Andre verdensdeler kr.9.000

Søknaden sendes på elektronisk skjema innen 17.november 2016. Skjemaet finnes på https://www.voforeisestipend.no

Opprettet | Sist endret