Folkbildningspris 2016

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning Folkbildningspris 2016 vart i dag gjeve Bjørg Schultz under årsmøtet på Lillehammer. Prisen blir kvart år delt ut til personar som har utmerka seg innan vaksenopplæringa. I grunngjevinga står det:
"FNVs folkbildningspris 2016 blir i år tildelt ein person som har utmerka seg sterkt i lokalsamfunnet sitt, og som har bidrege til å styrke skjør handverkskunnskap. Personen har hatt fokus på å spreie kunnskap som ligg nære hjarta, og vedkommande har lagt ned utallige timar arbeid for at både store og små skal oppleve den same gleda hun gjer." Les hele begrunnelsen her.

Opprettet | Sist endret