Kartlegger teater-Norge

Teateralliansen, som består av Studieforbundet Kultur og Tradisjon, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Musikkråd og Frilynt Norge, har etter forespørsel fra Kulturdepartementet laget en spørreundersøkelse som gir grasrota i teater-Norge mulighet til å melde inn hvilke behov de har. Les mer om undersøkelsen på Frilynt Norge sine nettsider og svar på undersøkelsen her.

Opprettet | Sist endret