Folkekunststipendet 2017

Folkekunstnere er utøvere av folkelige kunstuttrykk innen håndverk, dans, musikk og sang. Stipendordningen er innstiftet med det formål å gi utøveren mulighet til fordypning og utvikling av seg selv som folkekunstner.

Ved tildeling legges det vekt på kvalitet og aktivitet. Dette er et av Statens kunstnerstipend som årlig tildeles utøvere innen folkekunst. Les mer her
Søknadsfrist er kl 13.00 18.oktober 2016.
Det må søkes digitalt på skjema på sidene til Norsk kulturråd www.kulturradet.no

Opprettet | Sist endret