Hevet lønnsoppgaveplikt og grense for arbeidsgiveravgift

I tillegg til reversering av kuttet til studieforbundet er også andre poster styrket i budsjettforliket som gavner frivillige organisasjoner.
Lønnsoppgaveplikten heves fra 6 000 kroner til 8 000 kroner for frivillige organisasjoner i 2015. I tillegg heves grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift fra 45 000 kroner til 50 000 kroner per ansatt og fra 450 000 kroner til 500 000 kroner per organisasjon.

Opprettet | Sist endret