Smitteverntiltak gjeldende fra 13. januar

Koronaillustrasjon

Kort sagt

Max 20 stk i gruppa, og meteren. Dersom mulig, vær ute.

Anbefalinger om idretts- og fritidsaktiviteter
For idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år, gjelder følgende nasjonale anbefalinger:

  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.
  • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand.
  • Ved intensiv trening bør det legges til rette for 2 meters avstand.
  • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

Det er egne anbefalinger for barn og unge:

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
  • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.
  • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig. Er du i tvil om gjennomføring av aktiviteter, ta kontakt med kommunelegen for å få råd og veiledning. Oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen der du bor.

Frivillighet Norge sin veileder

Opprettet | Sist endret