Kort eller langt - kurs er ikkje vanskeleg

Nettkurs
Hugs at vi ut heile 2021 har fått godkjent kurs på fire timar, og heile kurset kan foregå digitalt.
Dersom kurset du ser for deg har deltakarar med særlege behov, kan dette krevje ekstra tilrettelegging. For å gjera slik tilrettelegging lettare, kan de få ekstra tilskot hjå oss.

Ta berre kontakt!

For meir informasjon om kurs

Opprettet | Sist endret