Sommar og rapporteringstid

rapportbilde
Nå er sommaren her og mange kurs er ferdige for dette halvåret. Vi minnar om at kurs nå skal rapporterast elektronisk inne i den nye kursportalen vår. Vi har laga rettleiingar på korleis ein gjer dette både i filmform og til utskrift
Ta berre kontakt med oss om du skulle lure på noko. Vi vil gjerne vera til hjelp.

Opprettet | Sist endret