Velkommen til årsmøte!

Årsmøte
Til medlemsorganisasjonar, organisasjonar med samarbeidsavtale og fylkesledd

Velkommen til årsmøte!
Studieforbundet kallar inn til årleg årsmøte 27.05 kl 10-13.30, delvis digitalt og ved fysisk oppmøte i Vågå for dei som har meldt seg til det.
I tillegg til årsmøtesakene, er vi heldige å få besøk av stortingsrepresentant Trine Skei Grande som vil halde innlegg om motivasjon.
Vedlagt er styrepapirer:

• Innkalling
• Saksutgreiing, med program for dagen og valgkomiteens innstilling
• Årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding
• Forslag til budsjett 2022
• Forslag ny strategisk plan 2022-2025
• Vedtekter

Møtelenke
Program og tidsplan
Møtepapir
Kompetansehevingstilskot
Ny fordeling av kompetansehevingstilskudd til medlemsorganisasjonane, justert i tråd med kurstimar siste to år.

Treng du hjelp ved pålogging til digitalt møte, ring direkte til Liv på tlf 94976935.
Vel møtt!

Opprettet | Sist endret