GLADSAK! Kulturdepartementet styrker studieforbunda med 9,2 millionar kroner!

Abid Raja
Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

– Kompetanse er nøkkelen for at vi skal kome oss på beina igjen etter koronakrisa, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. – Midlane vi no gir, skal sørgje for meir opplæringsaktivitet i studieforbunda og hos medlemsorganisasjonane deira.

– Studieforbundet er svært takksam for denne styrkinga. Den vil bety mykje for oss og korleis vi skal greie å få opp att og vidareutvikle kursaktiviteten etter Koronabremsen, seier dagleg leiar i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø. – Vi er og svært takksame for den store innsatsen Vofo har gjort i samband med denne saka, seier Gangsø.

kjærsti

Sjå pressemelding frå departementet her

Opprettet | Sist endret