Medlemsmøte

logo
Medlemsorganisasjoner, organisasjoner med samarbeidsavtale og fylkesledd ønskes velkommen til digitalt medlemsmøte om Strategisk plan i Studieforbundet.

Årsmøtet som avholdes 27.05.2021 skal vedta ny strategisk plan. Styret inviterer derfor til et medlemsmøte for å diskutere retning og innhold.
Som innledere har vi invitert Mette Vårdal fra firmaet Kultivator og Toril Skjetne, daglig leder i Kulturvernforbundet. Det legges opp til gruppesamtaler i løpet av møtet.

Program:
12.00 Velkommen ved styreleder Eli Ulvestad
12.15 Hvordan kan vi forholde oss til FNs bærekraftsmål? Toril Skjetne, Kulturvernforbundet
12.35 Ny strategisk plan. Hva er viktig, er noe viktigere enn noe annet og hvilken retning bør Studieforbundet gå i? Mette Vårdal, Kultivator (tidligere leder i Noregs Ungdomslag)
13.00 Pause – inndeling i grupper
13.10 Gruppesamtaler
13.40 Felles oppsummering
14.30 Møtet avsluttes

Påmeldingsfrist settes til 7. april. Lenke sendes til alle påmeldte.

Opprettet | Sist endret