Covid-19-oppdatering - Gjeldande frå fredag 16. april

Koronaillustrasjon
Frå fredag 16. april blir blir dei nasjonale retningslinene opna noko.

NB: Desse råda tek utgangspunkt i nasjonale krav og tilråingar. Det finst òg lokale krav og tilråingar i kvar kommune. Er du i tvil, ring den lokale smitteverntelefonen. Oppdatert informasjon skal vere tilgjengeleg på heimesida til kommunen.

Det viktigaste er:

For oppdaterte råd

Er du i tvil, ta kontakt via smittetelefonen i eigen kommune.

Foto: Arve Danielsen, Fjuken

Opprettet