Covid-19-oppdatering - Gjeldande frå 20. juni

Koronaillustrasjon
20. juni vart dei nasjonale smitteverntiltaka opna ytterlegare gjennom trinn 3 i gjenopningsplanen.

NB: Desse råda tek utgangspunkt i nasjonale krav og tilråingar. Lokale smitteutbrot, eller andre omsyn, kan medføre strengare krav og anbefalingar i din kommune. Er de i tvil om gjennomføring av aktivtitetar, så ta kontakt med kommunelegen for å få råd og rettleiing. Oppdatert informasjon skal vere tilgjengeleg på heimesida til kommunen.

Det viktigaste er:

Privat arrangement:

Inntil 100 personar på offentleg stad eller i leigde/lånte lokale, inne og ute.

Offentleg arrangement:

For oppdaterte råd

Frivillighet Norge
regjeringa

Er du i tvil, ta kontakt via smittetelefonen i eigen kommune.

Opprettet | Sist endret