Vofo krever en opptrappingsplan for studieforbund godkjent av Kulturdepartementet

Opptrappingsplan VOFO
Studieforbundene er frivillig og ideell sektors utdanningsinstitutt, og er drivkraften for læring i frivillig og ideell sektor.
Vofo ønsker å gi en reell styrking av opplæringstilbudet i frivillig sektor, som vil løfte befolkningens kompetanse til å styrke frivilligheten, kulturlivet, og lokalsamfunn som fremmer inkludering, demokrati og samhold og ber om en opptrappingsplan for studieforbundene som tar sikte på at tilskuddet til studieforbund godkjent av Kulturdepartementet økes til 250 millioner kroner innen 2025. Tilskuddet utgjorde i 2021 153 millioner.

Til saken

Opprettet | Sist endret