Nytt system og frammøtelister

Sluttrapportering 2019
I den nye Kursportalen gjøres både søknad og rapport inne i deres egen del av portalen. Lister for frammøte skal derfor ikke sendes til Studieforbundet. Kurslærer fører frammøte underveis i kurset og leverer til den som fører frammøte i Kursportalen. Frammøtelistene kan derfor føres på den måten og den typen liste dere selv bestemmer. Det vil etterhvert bli mulig å laste ned liste med kursnummer, men foreløpig kan dere hente ut en liste som dere fører på kursnummer selv her Dere skriver selv på kursnavn og kursnummer.

Opprettet | Sist endret