Ny forskrift til Voksenopplæringsloven ligger klar

Illustrasjon ny forskrift
Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet har vedtatt de nye forskriftene til voksenopplæringsloven som trer i kraft fra 1. januar 2021. Forskriftene har i stor grad ivaretatt studieforbundene og Voksenopplæringsforbundenes innspill til endringer.

Vi finner følgende endringer viktige å liste opp:
- Det er nå gjort en varig endring som innebærer at kurs kan ha en varighet ned til 4 timer, med 4 deltakere med minst 75% frammøte.
- Dersom medlemsorganisasjoner bytter studieforbund, får organisasjonen med seg alle sine opptjente rettigheter over i nytt studieforbund
- Det er gjort presiseringer for rettighetene rundt bruk av offentlige undervisningsbygg vi mener er til det bedre
- Forskriften holder fremdeles på at kurstimer gjennomført digitalt bare kan være inntil 50% av kurstimene.
Studieforbundet jobber sammen med VOFO for å få endret dette til å kunne ha rom for å godkjenne heldigitale kurs. Vi regner uansett med at muligheten til å holde heldigitale kurs blir opprettholdt så lenge vi må gjøre tilpasninger som følge av smittevern.

Til VOFO sin sak og hele forskriften

Illustrasjon: skjermdump frå VOFO

Opprettet | Sist endret