Kulturalliansen søker prosjektleder/daglig leder

Kulturalliansen
Kulturalliansen er paraplyorganisasjonen for det frivillige kulturlivet i Norge, stiftet i 2016. Den har 36 landsdekkende medlemsorganisasjoner med aktivitet innenfor et bredt spekter, så som teater, folkedans, kor, korps, orkester, husflid, kulturvern og rollespill. Disse representerer nærmere 7000 lokale lag, grupper og enheter. Studieforbundet kultur og tradisjon der medlem av Kulturalliansen.

Kulturalliansens hovedoppgave er å drive interessepolitisk arbeid og framskaffe kunnskap som hjelper oss i dette arbeidet. Den høyest prioriterte oppgaven er arbeidet for tilgjengelige og egnede lokaler for det frivillige kulturlivet.
Som prosjektleder skal du følge opp og delta i gjennomføringen av prosjekter. Dette inkluderer kartlegging av lokaler for frivillig kulturliv og andre utredningsprosjekter. Som daglig leder skal du følge opp vedtak gjort i styret og drive fram vårt politiske arbeid.
For mer informasjon og søknad, se Kulturalliansen nettside

Opprettet | Sist endret